Lavvo Skulsfjordvannet


Info in English

Lavvoen vil bli utskiftet med ny i løpet av forsommeren. Den gamle vil frem til da fungere som lagringssted for materialer og utstyr til montering av den nye. Er dermed lite egnet som turmål frem til den nye er montert

Idyllisk beliggende midt på nordsiden av Skulsfjordvannet, bare 40-50 meter fra vannkanten. Skulsfjordvannet har etter kultiveringen for noen år siden blitt et populært fiskevann. Lavvoen ble reist av en dugnadsgjeng bestående av lagets medlemmer og andre frivillige. Den er utstyrt med en ovn og blir flittig brukt av lokalbefolkningen, jegere og andre besøkende. Ved leveres til stedet, men vi oppfordrer de som fyrer i ovnen til å ta med egen ved og etterfylle det som blir brukt. Ønsker brukere å bidra til vedkjøp til lavvoene, kan man vippse til nummer 509028. I galleriet finner du bilder fra oppsettingen. Skulle du oppdage skader eller andre forhold du ønsker å rapportere, vennligst kontakt Tor Hansen på telefon 976 69344.