Priser fiskekort 2020

Døgnkort      100,-
Sesongkort   300,-
 
Rakfjordvannet: Disponeres ikke av KNG
Inatur selger både pr web portal og via sms.
Ved sms kommer omkostninger til tele selskap i tillegg