Priser fiskekort 2017
Døgnkort      100,-
Sesongkort   300,-
 
Rakfjordvannet: Alle kort på Inatur  Døgnkort koster 115,-
Inatur selger både pr web portal og via sms.
Ved sms kommer omkostninger til tele selskap i tillegg