Kortpriser Fiske

Priser fiskekort 2021 

Døgnkort      100,-
Sesongkort   300,-
Rakfjordvannet: Disponeres ikke av KNG
Inatur selger både via nettportal og pr sms.
Ved sms kommer omkostninger til tele selskap i tillegg