Fellingsstatistikk rype 2017
Statistikken fra rypejakta baserer seg på innsendte fellingsrapporter av solgte kort.
Materiale for dette har vi fra og med sesongen 1998.
En annen grei statistikk som vi har fått frem er forholdet mellom fjell og lirype av felt fugl.
Denne får vi hvis jegerne melder inn både antall fugl de har skutt og i tillegg fordelingen mellom li og fjellrype. Oppfordrer alle til å gjøre dette slik at vi kan følge utviklingen i bestanden på begge.
All fangstrapportering gjøres på inatur
 
Sonejakt 1. periode 2017 (Oppdatert 21/09-2017)
Sone         Gjennomsnitt.       Ant.kort
Sone 1:     0,63                     30
Sone 2:     1,12                     42
Sone 3:     0,73                     15 
Sone 4:     0,32                     34            
Sone 5:     0,63                     30
Sone 6:     0,86                     36
Alle soner 0,76                   182 
 
% fordeling mellom fjell og lirype pr 21/01-2017:
Fjellrype: 68,1 %
Lirype:     31,9 %
 
2017 Sesongen totalt pr 00.09.2017
Korttype                   Gj.sn.           Ant kort
Døgn uten hund                    
Døgn med hund                     
Sesong u/ hund                       
Sesong m/hund                       
 
Innrapportert 138 felte ryper i 2017 (pr 21.09.17)
 
Nedenfor en grafisk fremstilling av dataene. Klikk på dem for større bilde