Statistikk rype

Fellingsstatistikk for rype i 2023 baserer seg på innsendte rapporter fra salg av jaktkort. Vi har samlet data siden 1998. En nyttig statistikk som er utviklet, viser forholdet mellom fjellrype og lirype blant de felt fuglene. Dette oppnås når jegere rapporterer både antall skutte fugler og fordelingen mellom li- og fjellrype.

Vi oppfordrer alle til å rapportere fangst for å overvåke bestandsutviklingen for begge arter. All rapportering skjer via inatur.

Sonejakt for første periode i 2023 (Oppdatert 15. januar 2024)

 

 

Sone Gjennomsnitt Ant.Rapporter (2022)
Sone 1:  2,00           3                 (1,50)
Sone 2:  1,48         38                 (1,70)
Sone 3: 0,68         24                 (0,84)
Sone 4: 0,98         47                 (0,80)
Sone 5: 1,41          44                (0,95)
Sone 6: 1,39          31                (1,08)
Alle soner 1,25     184                (1,14)
 
Fordeling mellom fjell og lirype
Fjellrype:     61,1 %
Lirype:         38,9 %
 
Innrapportert 229 felte ryper i 2023
 
Nedenfor en grafisk fremstilling. Klikk på dem for større bilde