Fellingsstatistikk rype 2019
Statistikken fra rypejakta baserer seg på innsendte fellingsrapporter av solgte kort.
Materiale for dette har vi fra og med sesongen 1998.
En annen grei statistikk som vi har fått frem er forholdet mellom fjell og lirype av felt fugl.
Denne får vi hvis jegerne melder inn både antall fugl de har skutt og i tillegg fordelingen mellom li og fjellrype. Oppfordrer alle til å gjøre dette slik at vi kan følge utviklingen i bestanden på begge.
All fangstrapportering gjøres på inatur
 
Sonejakt 1. periode 2019 (Oppdatert 15/01-2020)
 
Sone         Gjennomsnitt.    Ant.kort      (2018)
Sone 1:       0,67                     15               (0,83)
Sone 2:       0,76                     29               (0,78)
Sone 3:       0,17                     12               (0,21)
Sone 4:       0,68                     28               (0,43)            
Sone 5:       0,57                     14               (0,67)
Sone 6:       0,85                     20               (1,56)
Alle soner   0,69                    113 
 
Fordeling mellom fjell og lirype pr 15/01-2020
Fjellrype:   56,0 %
Lirype:       44,0 %
 
2019 Sesongen totalt pr xx.xx.2019
Korttype                   Gj.sn.           Ant kort
Døgn uten hund                    
Døgn med hund                     
Sesong u/ hund                       
Sesong m/hund                       
 
Innrapportert 78 felte ryper i 2019 (pr 15.01.20)
 
Nedenfor en grafisk fremstilling av dataene. Klikk på dem for større bilde