Fellingsstatistikk rype 2016
Statistikken fra rypejakta baserer seg på innsendte fellingsrapporter av solgte kort.
Materiale for dette har vi fra og med sesongen 1998.
En annen grei statistikk som vi har fått frem er forholdet mellom fjell og lirype av felt fugl.
Denne får vi hvis jegerne melder inn både antall fugl de har skutt og i tillegg fordelingen mellom li og fjellrype. Oppfordrer alle til å gjøre dette slik at vi kan følge utviklingen i bestanden på begge.
 
Sonejakt 1. periode 2016 (Oppdatert 8/1-2017)
Sone         Gjennomsnitt.       Ant.kort
Sone 1:     1,37                      27
Sone 2:     1,74                      42
Sone 3:     0,79                      19
Sone 4:     0,95                      37
Sone 5:     1,80                      25
Sone 6:     1,47                      32
 
% fordeling mellom fjell og lirype pr 09/01-2017:
Fjellrype: 48,1%
Lirype:     51,9%
 
2016 Sesongen totalt pr 09.01.2017
Korttype                   Gj.sn.           Ant kort
Døgn uten hund       0,98             420
Døgn med hund       0,67               30
Sesong u/ hund       2,74                53
Sesong m/hund       3,97                29
 
Innrapportert 686 felte ryper i 2016 (pr 09.01.17)
 
Nedenfor en grafisk fremstilling av dataene. Klikk på dem for større bilde