Statistikk rype

Fellingsstatistikk rype 2020
Statistikken fra rypejakta baserer seg på innsendte fellingsrapporter av solgte kort.
Materiale for dette har vi fra og med sesongen 1998.
En annen grei statistikk som vi har fått frem er forholdet mellom fjell og lirype av felt fugl.
Denne får vi hvis jegerne melder inn både antall fugl de har skutt og i tillegg fordelingen mellom li og fjellrype. Oppfordrer alle til å gjøre dette slik at vi kan følge utviklingen i bestanden på begge.
All fangstrapportering gjøres på inatur
 
Sonejakt 1. periode 2020 (Oppdatert 22/09-2020)
 
Sone         Gjennomsnitt.    Ant.kort      (2019)
Sone 1:       0,55                    20                (0,67)
Sone 2:       0,86                    28                (0,76)
Sone 3:       0,64                    22                (0,17)
Sone 4:       0,74                    38                (0,68)            
Sone 5:       0,50                    24                (0,57)
Sone 6:       0,62                    31                (0,85)
Alle soner   0,68                  158                (0,69)
 
Fordeling mellom fjell og lirype pr 22/09-2020
Fjellrype:   66,7 %
Lirype:       33,3 %
 
                      
 
Innrapportert 108 felte ryper i 2020 (pr 22.09.20)
 
 
Nedenfor en grafisk fremstilling av dataene. Klikk på dem for større bilde