Lavvo info.
(Bilder fra lavvoene under Bilder)
Kart med plassering av lavvoer og fjellbu, finner du her.
Lavvoene er innkjøpt og oppsatt av KNG som en gjenytelse til våre trofaste kortkjøpere av jakt og fiskekort.
De kan selvfølgelig brukes av andre turgåere som trives i vår flotte natur.
All kommersiell bruk av lavvoene er ikke tillatt uten avtale med laget.
Det forutsettes er at de blir tatt vare på, og at det ikke ser ut som en søppelplass rundt dem.
Det er heller ikke tillatt å hugge trær rundt dem, men nedfallsved kan brukes.
Det er montert ovn i lavvoene og litt benker og stoler i alle lavvoene. Det blir kjørt opp ved, men vi ber om at de som kan, tar med ved og fyller på for det som forbrukes.
Dersom brukere ønsker å bidra til innkjøp av ved til lavvoene kan man Vippse ønsket beløp til Vippsnummer: 509028.
Mange setter pris på å finne ved i lavvoen og har ytret ønske om å bidra til dette.
For kontonummer, ta kontakt.
Håper dette høres greit ut og at lavvoene blir et populært innslag som fører til mer bruk av den flotte naturen vi har, for både store og små.
Vi har lagt ut bilder fra lavvoene og områdene de er plassert i, slik at de kan besiktiges også av dem som ikke klarer å gå på tur lenger, eller ikke er i området.
 
Status med ved i lavvoene:
Stillvannet: Kjørt opp en palle 06.03.2018
Rakfjorddalen Kjørt opp en palle 07.03.2018
Skulsfjordvannet:Kjørt opp en palle 05.03.2018
Futrikelv: vannet Kjørt opp en palle 07.03.2018