Lavvoene

Lavvoene er innkjøpt og oppsatt av KNG som service til våre trofaste kortkjøpere av jakt og fiskekort 🙂
De kan selvsagt brukes av andre turgåere som trives i vår flotte natur.
Kommersiell bruk av lavvoene er ikke tillatt uten avtale med laget.
Det forutsettes er at de blir tatt vare på, og at det ikke forsøples rundt dem.
Det er heller ikke tillatt å hugge trær rundt dem, men nedfallsved kan brukes.
Håper dette høres greit ut og at lavvoene blir et populært innslag som fører til mer bruk av den flotte naturen vi har, for både store og små.
Det er montert ovn i lavvoene og litt benker og stoler i alle lavvoene. Det blir kjørt opp ved, men vi ber om at de som kan, tar med ved og fyller på for det som forbrukes.
Dersom brukere ønsker å bidra til innkjøp av ved til lavvoene kan man Vippse ønsket beløp til Vippsnummer: 509028.
Vi har lagt ut bilder fra lavvoene og områdene de er plassert i, slik at de kan besiktiges også av dem som ikke klarer å gå på tur lenger, eller ikke er i området.
Kart med plassering av lavvoer og fjellbu, finner du her.
 
Status med ved i lavvoene/Grillbuene:
Stillvannsbua: Kjørt opp 2 paller 16.04.2023 Totalt 4 i år
Rakfjorddalen Kjørt opp 1 palle 16.04.2023
Skulsfjordvannet:Kjørt opp vedsekker 18.03.2023
Resmobua: Kjørt opp vedsekker 28.03.2023
Fjellbua Futrikelv: Kjørt opp 1,5 palle 16.04.2023

Vi skiftet i 2021 ut lavvoen ved Stillvannet. Denne ble erstattet av ei grillhytte, og i tillegg ble det satt ei lita hytte i Resmodalen.
Prosjektet er muliggjort med støtte fra Samfunnsløftet v/Sparebank1 Nord-Norge
Det bes om at veden vi kjører opp kun brukes inne i lavvoen
Det er mye jobb med å bringe ved opp, så den bør kun benyttes i ovnen inne.
Takk til de som vipser for ved 🙂