Lavvoene

Cabin info in English
Lavvoene er innkjøpt og oppsatt av KNG som service til våre trofaste kortkjøpere av jakt og fiskekort
De kan selvsagt brukes av andre turgåere som trives i vår flotte natur.
Kommersiell bruk av lavvoene er ikke tillatt uten avtale med laget. Lavvoene er primært tenkt som et dagsturmål. Ved eventuell overnatting må man ikke være til hinder for andre som ønsker å bruke den. Ved overnatting er det kun for en natt. Man kan ikke overnatte flere påfølgende netter.
Det forutsettes er at de blir tatt vare på, og at det ikke forsøples rundt dem.
Det er heller ikke tillatt å hugge trær rundt dem, men nedfallsved kan brukes.
Håper dette høres greit ut og at lavvoene blir et populært innslag som fører til mer bruk av den flotte naturen vi har, for både store og små.
Det er montert ovn i lavvoene og litt benker og stoler i alle lavvoene. Det blir kjørt opp ved, men vi ber om at de som kan, tar med ved og fyller på for det som forbrukes.
Dersom oppkjørt ved brukes, bør det Vippses et passende beløp til Vippsnummer: 509028. Veden er blitt en stor kostnad for laget, så alle bidrag til dette er viktig
Vi har lagt ut bilder fra lavvoene og områdene de er plassert i, slik at de kan besiktiges også av dem som ikke klarer å gå på tur lenger, eller ikke er i området.
Kart med plassering av lavvoer og fjellbu, finner du her.
 
Status med ved i lavvoene/Grillbuene:
Stillvannsbua: Kjørt opp 2 paller 20.04.2024 Totalt 5 i år
Rakfjorddalen Kjørt opp 1 palle 02.04.2024
Skulsfjordvannet:Kjørt opp vedsekker 18.03.2024
Resmobua: Kjørt opp vedsekker 28.03.2024
Fjellbua Futrikelv: Kjørt opp 2 paller 30.03.2024

Vi skiftet i 2021 ut lavvoen ved Stillvannet. Denne ble erstattet av ei grillhytte, og i tillegg ble det satt ei lita hytte i Resmodalen.
Prosjektet er muliggjort med støtte fra Samfunnsløftet v/Sparebank1 Nord-Norge
Det bes om at veden vi kjører opp kun brukes inne i lavvoen
Det er mye jobb med å bringe ved opp, så den bør kun benyttes i ovnen inne.
Takk til de som vipser for veden 🙂