Lavvoene

Lavvoene er innkjøpt og oppsatt av KNG som service til våre trofaste kortkjøpere av jakt og fiskekort 🙂
De kan selvsagt brukes av andre turgåere som trives i vår flotte natur.
Kommersiell bruk av lavvoene er ikke tillatt uten avtale med laget.
Det forutsettes er at de blir tatt vare på, og at det ikke forsøples rundt dem.
Det er heller ikke tillatt å hugge trær rundt dem, men nedfallsved kan brukes.
Håper dette høres greit ut og at lavvoene blir et populært innslag som fører til mer bruk av den flotte naturen vi har, for både store og små.
Det er montert ovn i lavvoene og litt benker og stoler i alle lavvoene. Det blir kjørt opp ved, men vi ber om at de som kan, tar med ved og fyller på for det som forbrukes.
Dersom brukere ønsker å bidra til innkjøp av ved til lavvoene kan man Vippse ønsket beløp til Vippsnummer: 509028.
Mange setter pris på å finne ved i lavvoen og har ytret ønske om å bidra til dette.
Vi har lagt ut bilder fra lavvoene og områdene de er plassert i, slik at de kan besiktiges også av dem som ikke klarer å gå på tur lenger, eller ikke er i området.
Kart med plassering av lavvoer og fjellbu, finner du her.
 
Status med ved i lavvoene/Grillbuene:
Stillvannsbua: Kjørt opp 1 paller 31.01.2022
Rakfjorddalen Kjørt opp 1 palle 09.03.2022
Skulsfjordvannet:Kjørt opp vedsekker 18.02.2022
Resmobua: Kjørt opp vedsekker 18.02.2022
Fjellbua Futrikelv: Kjørt opp 1 palle 08.03.2022

Vi skiftet i 2021 ut lavvoen ved Stillvannet. Denne ble erstattet av ei grillhytte, og i tillegg ble det satt ei lita hytte i Resmodalen.
Prosjektet er muliggjort med støtte fra Samfunnsløftet v/Sparebank1 Nord-Norge
Det ble satt opp bålpanne ved 2 av lavvoene våren 2021. Disse er også innkjøpt med støtte fra Samfunnsløftet
Håper at det i disse brukes nedfallved som man finner i skogen rundt, og ikke henter veden som er til bruk inne i lavvoen.
Ellers vil det fort bli tomt for ved 🙂