Fiske

Fiskemuligheter på Kvaløya Nordre
Det er mange fine fiskevann i området, og fisk er det stort sett i de fleste av vannene. Det finns både fjellvann og skogstjern med forskjellig størrelse på fisken. Se kart her
Rakfjordvannet: Er ikke lenger en del av vår forvaltning.
Kvaløyvågen: Lom vannet og Stakkedalsvannet er også unntatt fra fiskeområdet
Personer inntil 16 år fisker gratis.
Garnfiske og oterfiske er forbudt i grunneierlagets område.
Anbefalt kart: Grunneiarlagets jaktkart, eller turkart M711 Ringvassøy fra Statens kartverk.(1-50000)
Her følger en beskrivelse av noen av vannene i området med gode råd om utgangspunkt, teltforhold, avstand fra veg, etc.
Takk til Bent Broks for en fin beskrivelse av vannene.
Det er også lagt til en anbefaling av fluer, fiskeplasser mm. for noen av vannene.
Dette er beskrevet av Arvid Wiik, som er en ivrig friluftsmann og sportsfisker som bruker området mye.
En takk til han også for en flott beskrivelse av sine erfaringer.
 
Kvantovannet :
Dette vannet er ypperlig for å få de minste interessert i sportsfiske. Vannet ligger ca. en til en og en halv times gange i lett terreng med start innerst i Kvaløyvågen.
Her er man garantert mye fisk, men den er små. Størrelsen ligger rundt 100 – 400 g, men det er moro for de små.
 
Dankarvågvannet:
Dette er et vann som ligger rett ved veien mot Kvaløyvågen. Fem minutts gange fra Dankarvågen. Man ser vannet fra veien.
Dette vannet har tatt seg opp. Nå får man som regel fisk fra 300 – 800 g.
Myrområder rundt hele vannet.
 
Skulsfjordvannet:
Hit kan du gå både fra Kvaløyvåg og fra Skulsfjord. Omtrent samme avstand. 
Fra Skulsfjord kan man parkere ved bygdehuset og deretter følge veien som går oppover dalen til man ser vannet. Ca. 20 minutters gange.
Fra Kvaløyvågen følger man kjerrevegen innerst i Kvaløyvågen, til man ser vannet. Ca.20 minutters gange.
Vannet har tatt seg veldig opp etter at det ble kultivert for noen år siden. De siste årene er det tatt fin fisk opp mot 800 g. Mye myr, husk støvler.
 
Langvannet: (Ovenfor Trondjord)
Ligger 10 minutts gange fra Skulsfjordvannet. Fisken kan være vrien, men mark bruker å hjelpe. Fisken har svak rødfarget fiskekjøtt, den største mest fremtreden farge.
Det finnes stor fisk her, men vanlig størrelse ligger rundt 300-600 g.
Best fiske på østsiden av vannet(den siden som vender mot Kvalsundet)
Fisket er ofte best når det begynte å mørkne.
Fluefiske med fortynget hareørenymfer og nymfe diver fortom. Bruker flere typer nymfer å tørrfluer.
 
Øverdalsvannet :
Parker ved bygdehuset. Følg veien innover dalen til du svinger opp Øverdalen. Gå deretter til fots ca. 45 minutter innover Øverdalen.
Man kan også gå fra bygdehuset og rett oppover derfra, dette er en litt tyngre rute men den er raskere, ca 30 minutter.
Her blir det hvert år tatt fisk oppimot kiloen, vanlig størrelse ligger rundt 400 g.
Fint område for overnatting i telt. Det er et fint område for turgåing, og det er god utsikt fra toppene omkring. Litt myrlendt, spesielt på sørsiden.
 
Rismålsvannan:
Ca 45 minutter fra skytebanen i Skulsfjord.
Ikke riktig så gode fangster som før vannverket ble bygd lengre ned i elva, men fisk rundt 300 g er vanlig. Spesielt de to nederste vannene har litt størrelse på fisken. Det øverste vannet passer de yngste-med mye, men små fisk. ca 100-200 g. Vannene ligger i myrterreng så støvler er å anbefale.
Det er noen veldig dype hull i myrene rundt vannene, så man må passe på hvor man tråkker.
 
Kifjordvannet:
Ligger like ved Kifjordtinden. Gå opp fra Kvaløyvågen. Dette er en tur som er litt tyngre, det er ca 1,5 times gåing med kraftig stigning i starten.
Det er vanskelig å få fisk her, men det er fin størrelse på den.
Fra Kifjordtinden er det en nydelig utsikt over Gåsvær og storhavet.
 
Laukvikvannet:
Enkleste er å ta båt til Laukvika. Gå opp elvedalen fra Fredheim, det tar ca 30 minutter.
Lite erfaring personlig men har fått fisk på 850 g.
Fine teltplasser, god utsikt over til Vengsøya.
Myr på ene siden av vannet.
 
Lutelvvannet :
Langt å gå, fra Kvaløyvågen ca 2 – 2,5 timer. Enkleste veg er med båt til Kifjorden, bratt oppstigning.
Mye fisk, men mye smått. Grunneierlaget disponerer nå hele vannet.
 
Kalvedalsvannet:
Lettest fra toppen av Sørskaret. Ca 30 minutter. Grei tur også for de litt mindre sportsfiskerne.
Veldig fin kvalitet på fisken, størrelsen ligger rundt 300-500 g. I det øverste vannet er det vanskelig å få fisk, og fisken er litt mindre der enn i det nederste vannet. Tromsø jeger og fiskeforening disponerer vestsiden av vannene.
 
Trollvannet:
Enkelt å gå fra svingen i Sørskaret og innover Bumannskaret. Ca tre kvarters gange i lett terreng. (husk støvler).
Røye som er vanskelig å lure, men den kan være stor. Samtidig kan et besøk til Mellaskarvannet også være lurt, her har jeg lite erfaring, men vet at det for noen år siden ble tatt stor fisk der.
Fint område for telt. Mulig å gå til Saudalsvannan herfra, tar omkring halvannen time.
Fiske med fluestang , bruker flytesnøre med nymfe diver fortom. Bruker fortyngete hareørenymfe,krokstørrelse 16,samt en nymp som visstnok heter Pleasant tail, krokstørrele 18. Pleasant Tail er en nymfe som jeg har meget god erfaring med. Foretrekker å fiske i dette vannet når det er mørkt.Beste plassen å fiske er på østsiden av vannet,hvor det er dypest.Sjelden å se fisk vake i dette vannet.
 
Nordskarvannet:
Vannet ligger ikke langt fra Trollvannet, dvs ca tre kvarter fra svingen i Sørskaret.
Fint omrråde for å telte. Ørretene har fiskekjøtt med svak rødfarge. Mye fisk tatt med fluestang og flytesnøre.
Anbefalte fluer: Striking Caddis,sort kropp og sort vinge.Krok størrelse-20, og Dark Hendrikson,krokstørrelse 16.
 
Futrikelv-vannet (Storvannet)
Fra det gamle fergeleiet på Futrikelv går du opp på 20-30 minutter. Fint område for å telte.
Vannet ble kultivert i 1999 og har i dag ørret av varierende størrelse.
Beste fiskeplassene er på østsiden og i øverenden av vannet hvor det er langgrunt og noe siv. Sørlig vind er ofte best.
Fluene som har gitt best fangst er Blue Dun ,Black Gnat og en variant av Europea 12 med sort kropp og hvit vinge.Krokstørrelse på fluene mellom 16 og 20.
 
Tindvannet:
Ligger 100 meter øst for Futrikelvvannet.
Her er det til tider stor fisk å få og ofte fine vak å se.
 
Saudalsvannan:
Fra skytebanen i Skulsfjorden opp gjennom Saudalen til vannene. Dette tar ca. en time.
Fisket har begynt å ta seg opp etter at vannene var nesten tomme etter ulovlig garnfiske for noen år siden. Det er spesielt det mellomste av de tre vannene som nå er blitt bedre.
Fiskestørrelsen er rundt 300 – 600 g, og det er godt mulig å få steikfisk her.
Dette er et fint område med gode teltplasser.