Treningskort Jakthund

KNGs årsmøte har besluttet å tilby treningskort for jakthunder i vårt område etter forespørsel. Disse kortene har vært tilgjengelige siden 2008 og er gyldige fra årsskiftet til 31. mars, med mulighet for endringer. Kortene tillater trening med hund over hele KNGs område, med unntak av visse spesifiserte områder. Vennligst benytt vårt jaktkart som du finner på denne siden eller på inatur. Det kreves et gyldig bufebevis for hunden. Vi ber kjøpere av kortene om å vise hensyn til andre brukere av terrenget under trening, spesielt ved bruk av startpistol. Det er strengt forbudt å skyte fugl under treningen.
Kort selges på www.inatur.no.
Hvis det er områder som ikke skal benyttes på grunn av høy reinbestand eller andre årsaker, vil informasjon om dette være tilgjengelig på vår nettside. KNG har inngått en avtale med reineieren om dette tiltaket, og en del av avtalen er at vi, etter beskjed fra ham, kan utelukke områder fra opplegget dersom det er høy forekomst av rein eller andre forhold som nødvendiggjør stenging av området.
Områder som er unntatt fra treningsareal per dags dato: Rakfjorddalen (hele området)
Priser for treningskort 2024: Sesongkort kr 300,-