Fiskekort

Våre utstedere av fiskekort:
 
Torbjørn Jensen Skulsfjord     
 
Nils Bjørklund Finnvik             
 
Einar Brendeløkken Futrikelv 97016220
 
 
Kart over området finner du på inatur