Våre utstedere av fiskekort:
 
Torbjørn Jensen Skulsfjord     95 79 37 93
 
Nils Bjørklund Finnvik             77 69 83 76
 
Einar Brendeløkken Futrikelv 97 01 62 20
 
 
Kart over området ligger og på inatur