Medlemsinfo

ÅRSMØTET 2022
Ble avholdt 20.februar klokka 19.00 i Skulsfjord bygdehus

Skogrydding/tynning
Styret ønsker å forbedre beiteforholdene for elg.
Grunneiere som vil tilrettelegge for bedre elgbeite, kan henvende seg til styret og søke tilskudd til slike tiltak.

Lagets vedtekter finner du her