Årsmøte Kvaløya Nordre Grunneierlag
Ble avholdt 21. januar 2018 kl. 19.00 på Kvaløyvåg Bygdehus.

 

Skogrydding/beiteskjøtsel
Styret ønsker å forbedre beiteforholdene for elg.
Grunneiere som vil felle skog og tilrettelegge for bedre elgbeite, kan henvende seg til styret og søke tilskudd til slike tiltak.