Medlemsinfo

ÅRSMØTET
Er utsatt til 30. mai grunnet Corona status
Det avholdes i Kvaløyvågen, på bygdehuset

Skogrydding/tynning
Styret ønsker å forbedre beiteforholdene for elg.
Grunneiere som vil felle skog og tilrettelegge for bedre elgbeite, kan henvende seg til styret og søke tilskudd til slike tiltak.