ÅRSMØTET
holdes søndag 16. februar 2020 kl. 19.00 i Krabbelv grendehus.
Saker som ønskes tatt opp, må være styret i hende innen 26. jan. 2020.

Vanlige årsmøtesaker med valg.
Det serveres kaffe/te og noe å bite i:)

Styret

 

Skogrydding/beiteskjøtsel
Styret ønsker å forbedre beiteforholdene for elg.
Grunneiere som vil felle skog og tilrettelegge for bedre elgbeite, kan henvende seg til styret og søke tilskudd til slike tiltak.