Årsmøte Kvaløya Nordre Grunneierlag
Ble avholdt 22. januar 2017 kl. 19.00 på Krabbenes Bygdehus.

Skogrydding/beiteskjøtsel
Styret ønsker å forbedre beiteforholdene for elg.
Grunneiere som vil felle skog og tilrettelegge for bedre elgbeite, kan henvende seg til styret og søke tilskudd til slike tiltak.