ÅRSMØTET
Ble avholdt søndag 16. februar 2020 kl. 19.00 i Krabbelv grendehus.

 

Skogrydding/tynning
Styret ønsker å forbedre beiteforholdene for elg.
Grunneiere som vil felle skog og tilrettelegge for bedre elgbeite, kan henvende seg til styret og søke tilskudd til slike tiltak.