Medlemsinfo

ÅRSMØTET 2023
Blir avholdt 12.februar klokka 19.00 på Krabbenes bygdehus
Saker som ønskes tatt opp må innsendes innen 22.01.23

Skogrydding/tynning
Styret ønsker å forbedre beiteforholdene for elg.
Grunneiere som vil tilrettelegge for bedre elgbeite, kan henvende seg til styret og søke tilskudd til slike tiltak.

Lagets vedtekter finner du her