Medlemsinfo

ÅRSMØTET
Ble avholdt 30. mai i Kvaløyvågen
Dette etter flere korona-utsettelser.
Det møtte 25 stemmeberettigede

Skogrydding/tynning
Styret ønsker å forbedre beiteforholdene for elg.
Grunneiere som vil felle skog og tilrettelegge for bedre elgbeite, kan henvende seg til styret og søke tilskudd til slike tiltak.