Medlemsinfo

ÅRSMØTET 2024
Ble avholdt 18.februar klokka 19.00 i Kvaløyvågen bygdehus
Det møtte 23 stemmeberettigede på møtet
Referat sendes medlemmer

Skogrydding/tynning
Styret ønsker å forbedre beiteforholdene for elg.
Grunneiere som vil tilrettelegge for bedre elgbeite, kan henvende seg til styret og søke tilskudd til slike tiltak.

Lagets vedtekter finner du her