Kortutstedere
Husk å betale jegeravgiften. Det kan du gjøre på denne siden
Våre kortutstedere for jakt og fiskekort

Torbjørn Jensen Skulsfjord     95 79 37 93

Nils Bjørklund Finnvik             77 69 83 76

Einar Brendeløkken Futrikelv 77 69 84 40

Andresens vaabenforretning
Inatur.no Har alt av jaktkort salg til første jaktperiode