Kortutstedere
Husk å betale jegeravgiften. Det kan du gjøre på denne siden
Våre kortutstedere for jakt og fiskekort

Torbjørn Jensen Skulsfjord     95793793

Nils Bjørklund Finnvik             77 69 83 76

Einar Brendeløkken Futrikelv 97016220

Andresens vaabenforretning

Inatur.no Har alt av jaktkort salg til første jaktperiode