Kortsalg

Kortutstedere
Husk å betale jegeravgiften. Det kan du gjøre på denne siden
Våre kortutstedere for jakt og fiskekort

Torbjørn Jensen Skulsfjord    

Nils Bjørklund Finnvik             

Einar Brendeløkken Futrikelv  97016220

Andresens vaabenforretning

Inatur.no Har alt av jaktkort salg til første jaktperiode