Sonejakt

Lagets område deles under sonejakt i 6 soner. Videre info om disse finner du under jaktinfoen for sesongen når den legges ut. Kart over sonene får du på inatur ved kjøp av kort