Sonejakt

Området til laget er inndelt i 6 jaktsoner under sonejakten. Ytterligere informasjon om disse sonene finner du i jaktinformasjonen for sesongen når den publiseres. Kart over sonene kan du få på Inatur ved kjøp av jaktkort.