Rakfjordvassdraget

Rakfjordvannet
På grunn av uenighet om rettigheter til fiske  i vannet har KNG bestemt at vi ikke kan forvalte vassdraget før dette eventuelt blir avklart
Vi beklager dette og ber våre fiskekort kjøpere benytte andre anadrome vassdrag i området eller eventuelt ta en tur i et av våre fine fjellvann
Kort til dette finner du her