Jakt

Jaktinfo 2024 

For å jakte hos oss må ha betalt jegeravgift.
Det kan du gjøre på denne siden.


Kortsalg til første periode er igang på inatur.no

Som jeger har du muligheten til å utøve jakt i vårt område, i samsvar med gjeldende regler. Den fastsatte jaktsesongen gjelder for rypejakt, mens orrfugl er fredet. Vårt predatorkort tillater jakt på arter som kråke, ravn, rev og lignende innenfor deres spesifikke jakttider.

Gåsejakt og tilsvarende aktiviteter faller ikke under grunneierlagets jaktkort, men kan avtales direkte med den enkelte grunneier. Det er viktig å huske at jakt på innmark eller nær veier og boliger ikke er tillatt (200 meters grense). Vis hensyn til andre i terrenget og de fastboende for å forhindre at vi må begrense jakten på grunn av klager.

Ikke bruk området som en skytebane; leirdueskyting og lignende aktiviteter er forbudt uten spesiell tillatelse fra grunneieren. Vennligst rapporter eventuelle ulovligheter du observerer til oss eller politiet. Inspeksjoner vil bli utført under jaktsesongen av personer som vil identifisere seg, eller som bærer KNGs refleksvest. Vi ber om forståelse for disse tiltakene, som sikrer at reglene overholdes.

Når du jakter i vårt område, skal et jaktkart være kjent og medbrakt.
Det kan lastes ned fra denne siden, eller finnes på inatur.
Dette for å forhindre at noen går på eiendommer/reservater som ikke forvaltes av KNG eller som ikke er jaktbare.
Vi påpeker at eiendommen Seiholla på nordsiden av Vågfjellet ikke er medlem av laget, og det er derfor ikke tillatt å jakte der. Eiendommen er utelatt fra jaktkartet.
Det er også forbudt å jakte innenfor våtmarksreservatet i Rakfjordområdet, som er markert på kartet.

Baglimiten for 2024 er tre ryper per dag. Ved jakt med hund, må hunden ha gyldig bufe-sertifikat som skal bæres under jakten.
Jaktkort for hund gjelder for én hund. Vinterjakt er ikke tillatt.

 

Oppfordrer alle jegere til å felle skadedyr som kråke, ravn og rev hvis det er mulighet

Jaktsesongen er delt inn i to perioder. Den første perioden varer fra 14. september til og med 22. september.

I den første perioden selges alle jaktkort hos Inatur, og salget starter i mai. Grunneiere som ønsker jaktkort, bes kontakte kortutstedere.

Området er i den første perioden er også i år inndelt i seks soner med tre til seks jegere i hver sone. Sonekart er tilgjengelig hos Inatur under informasjon for hver sone, på denne nettsiden, og på informasjonstavlene våre i Finnvika og på Sørskaret. Alle jegere i vårt område må ha med seg, eller være kjent med, begrensningene som er angitt på vårt jaktområdekart under jakten.

Sonene er som følger.:
Sone 1: Vågfjellet. (3 kort)
Sone 2: Nordtinden og «yttersia». (6 kort)
Sone 3: Skulsfjordmarka, Kvaløyvåg, Trondjordmarka, Middagsfjellet til Jodalselva.(4 kort)
Sone 4: Lyfjord, Kalvedalen øst, se kart. (5 kort)
Sone 5: Østeråsfjellet øst og området fra Rakfjord til Finnvika. (5 kort)
Sone 6: Fra Krabbelv mot Kvaløysletta, Kjølen til Skaret. Se kart (5 kort)
Det er ikke tillatt med hund i periode 1.

Eventuell 2. periode blir annonsert i september

Alt av gjeldende loverk finner du på denne siden. Viltloven Forskrift om jakt felling og fangst og Våpenforskriften