Jakt

Jaktinfo 2023 

For å jakte hos oss må ha betalt jegeravgift.
Det kan du gjøre på denne siden.

Kortsalg til 1. periode på inatur.no

Det blir ingen andreperiode i 2023

 

Er du jeger har du mulighet til å drive jakt i vårt område, etter de til enhver tid gjeldende regler. Den oppsatte jakttiden gjelder jakt på rype. Orrfugl er ikke jaktbar. Andre arter som kråke, ravn, rev og lignende kan med vårt predatorkort, jaktes på i henhold til gjeldende jakttid for arten.

Gåsejakt og lignende er ikke omfattet av jaktkortene til grunneierlaget, men avtales eventuelt med den enkelte grunneier. Husk at jakt på innmark eller nær veg eller boliger ikke er tillatt. ( 200 meters grense ). Vis hensyn overfor andre i terrenget og de fastboende, slik at ikke laget må innskrenke jakta på grunn av klager på våre jegere.

 

Bruk ikke området som skytebane, all leirdueskyting og lignende er forbudt i vårt område dersom du ikke har spesiell tillatelse fra grunneier.
Meld fra til oss eller politiet om ulovligheter som du måtte observere.
Vi vil foreta kontroller under jakta. Kontrollen utføres av personer som vil legitimere seg eller ha KNGs refleksvest.
Vi håper disse blir tatt vel imot da de ikke er der for å plage deg, men for å sørge for at alle har papirene i orden.

Ved jakt i vårt område skal jaktkart kjennes til / medbringes.
Dette kan lastes ned her på siden, eller du kan finne det på inatur.
Dette for å unngå at noen kommer inn på eiendommer/reservat som ikke disponeres av KNG/ ikke er jaktbart
Vi gjør oppmerksom på at eiendommen Seiholla på nordsiden av vågfjellet ikke er medlem i laget og at det dermed ikke lov å jakte på eiendommen. Eiendommen er unntatt på jaktkartet.
Det er heller ikke tillatt å jakte innenfor våtmarksreservatet i Rakfjordområdet. Merket på kart!

Baglimit er i 2023 på 3 ryper pr. dag
. Ved jakt med hund, skal hunden ha gyldig bufesertifikat som skal medbringes under jakten.
Jaktkort med hund gjelder for en hund. Vinterjakt er ikke tillatt.

 

Oppfordrer alle jegere til å felle skadedyr som kråke, ravn og rev hvis det er mulighet

Jakttiden i 2023 er delt i 2 perioder.
1.Periode varer fra 16.Sept. til og med 24.september

I 1 periode selges alle kort hos inatur. Salget starter i mai.
Grunneiere som ønsker kort, bes ta kontakt med kortutstedere.

Også i år er området i første periode inndelt i 6 soner med 2-6 jegere i hver sone. Sonekart vil finnes hos inatur under info for hver sone, her på websiden og på våre infotavler i Finnvika og på Sørskaret. Alle jegere på vårt område skal ha med, eller kjenne til begrensninger på vårt jaktkart under jakten.

Sonene er som følger.: Sone 1: Vågfjellet. (3 kort) Sone 2: Nordtinden og «yttersia». (6 kort) Sone 3: Skulsfjordmarka, Kvaløyvåg, Trondjordmarka , og Middagsfjellet til Jodalselva. (4 kort) Sone 4: Lyfjord, Kalvedalen øst, se kart. (5 kort) Sone 5: Østeråsfjellet øst og området fra Rakfjord til Finnvika. (5 kort) Sone 6: Fra Krabbelv mot Kvaløysletta, Kjølen til Skaret. Se kart (5 kort)
Det er ikke tillatt med hund i periode 1.
 

Eventuell 2. periode utgår
Det blir ikke noen andreperiode i 2023. Satser på å bygge bestand for kommende år.