Kart fra Google

Kart over området med lavvoer og buer markert.
Har og markert parkeringen i Finnvika